Diensten


Beishuizen P & C heeft een brede ervaring. Een dienstenpakket is nauwelijks compleet te omschrijven. Binnen elk project zijn weer nieuwe aspecten die aandacht verdienen. Gebruik van concepten, kennis en netwerk zijn de kracht van Beishuizen P & C. Een aantal van onze competenties hebben we kort omschreven. We hopen u hiermee te verleiden om met elkaar in gesprek te komen.


huisvestingsadvies, programma van eisen, architectenselectie, bouwkostenmanagement, contractmanagement, renovatieconcepten, herstructurering, krimp, het nieuwe werken, bouwmanagement, locatieverwerving, second opinion, directievoering, energietransitie, energiemanagement, er gaat niets boven Gronigen.


© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981