Architectenselectie

Afhankelijk van het project helpen wij u met de selectie van de architect. Hierbij gaat het niet alleen om de ontwerper, maar eigenlijk wordt in deze fase het totale voorbereidingsteam vormgegeven. 

Tijdens deze fase worden keuzes gemaakt ten aanzien van de wijze waarop partijen samen gaan werken. 

  • Wie is verantwoordelijk? 
  • Is een bouwteam het aangewezen model? 
  • Wat kan Design & Build voor het project betekenen? 

Wij helpen u niet alleen met het kiezen van de architect, maar ook met de structuur van het gehele project.

© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981