Energieconcepten

Next

Duurzaamheid is lang een modewoord geweest. Alles lijkt tegenwoordig wel duurzaam. Uw auto, uw energiemaatschappij, uw duurzaam geproduceerde melk.

Het komende decennium vraagt een grotere stap. Het gaat om een totale energietransitie. Lokale energieopwekking in combinatie met opslag van energie  is hierbij een grote factor.

Beishuizen P&C werkt met verschillende partners aan de ontwikkeling van lokale energieopwekking en energieopslag.

Startpunt van deze trajecten is een gezonde businesscase. Deze businesscase wordt met de partners uitgewerkt voor zowel de pilot als de exploitatiefase. Uiteraard wordt hierbij ook kennis ingebracht als het gaat om het totale projectmanagement en subsidieverwerving.

Binnen dit werkveld zijn  meerdere zonneparken uitgewerkt. Hierbij fungeert Beishuizen P&C als kennispartner en verbinder van investeerders, financiers, leveranciers en aannemer. 

Voor uw project kunnen we u in contact brengen met onze nederlandse, duitse en chinese partners.

zonnepark zonneweide
duurzaamheid, trias energetica, energietransitie, zonnepanelen, warmtepompen, energieopslag, energiebuffering, zonnepark, zonneweide, SDE www.zonneparkbouwers.nl www.elize.nl

© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981