Renovatieconcepten

Bestaand bezit, herstructurering en krimp zijn opgaven die het komende decennium van grote betekenis zullen zijn. Met de ervaringen uit reeds gerealiseerde projecten kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden.  Hierbij staan woonlasten, toekomstwaarde en waardecreatie voorop. 

Een mooi voorbeeld is het project wat wij voor SG Automatisering hebben mogen uitvoeren. Elders op de site vindt u een korte foto-impressie van het project. Ter vergelijking met de oorspronkelijke situatie hebben we ook een foto van het oorspronkelijke gebouw toegevoegd.

© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981