Second opinion

In complexe bouwprojecten is het lastig lijn en overzicht te bewaren. Op dat moment is een second opinion een mogelijkheid. Vaak zetten wij dan het middel in van een gestructureerde risico-analyse. Met u als opdrachtgever, maar eventueel ook met betrokken partners gaan wij aan het werk.

Onze methode is zo ingericht, dat gebruik wordt gemaakt van de binnen en buiten uw eigen organisatie bekende informatie. Voorkomen moet worden dat mensen elkaar napraten of ondersneeuwen. 

Resultaat is een overzicht van risico’s inclusief beheersmaatregelen. Er ligt een handvat voor de aansturing van uw project. 

© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981