Vanaf 2003 zijn inmiddels al meer dan 60 projecten tot stand gebracht.

De volledige projectenlijst inclusief referenties verstrekken wij u graag tijdens de kennismaking.
© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981